سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منع دانش روا نیست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
yazd blog
درباره



yazd blog

وضعیت من در یاهـو
کوشا
ما بر سر پیمان خود استواریم . . .
آهنگ وبلاگ

‎??مصطفی معین در دانشگاه صنعتی اصفهان: احمدی نژاد زمین سوخته به روحانی تحویل داد/ خدمات صدقه سری، کرامت انسان را زیر سئوال می برد، برای مثال ایجاد طرح پرداخت یارانه 40 هزار تومانی یک نوع تحقیر انسانی بشمار می رود

 

 

 

‎? چهل سال ملت را استثمار کردید کاخ ها بنا کردید شما جناعت چپی و راستی. توهین به کرامت انسان نبود؟ در اسلامشهر ملت را به رگبار میبستید. توهین به کرامت انسان نبود؟

‎کل صنعت پتروشیمی مملکت را ارثیه یک خانواده کردید توهین به کرامت انسان نبود؟

‎خانم بالا های اشرافی و خاندان هزار فامیل طاغوت اسلامی با روسری های گل درشت میلیارد ها تومان پول و مال و ملک ملت را چپاول میکردند و عوضش با هزار منت در اسلامشهر و اکبر آباد برای فلان زن فقیر گلریزان میگرفتند بالای مجلس تکیه میدادند توهین به کرامت انسان نبود؟

‎میلیاردها دلار فساد و تاراج کرسنت را رقم زدید توهین به کرامت انسان نبود؟

‎کسی درگوشی هم اسم هاشمی را می آورد هیچ تضمینی برای دیدن فردایش نبود  توهین به کرامت انسانی نبود؟

 

‎چرا هرزمان حالا به هرشکل و هرنوعی فردی میخواهد حق ملت را نقدی به خود ملت بدهد از نظر شما کاخ نشینان هزار فامیل توهین به کرامت انسان کرده است؟

‎چهل سال مناطق نفتی جنوب را چپاول و استعمار کردید اینهم از وضع مناطق جنوبی حق گاز و نفتشان کو؟ کجاست ؟ توهین به کرامت انسانی نکردید؟ 

 

‎ننگ بر شما استعمارگرانی که دادن حق ملت را هم چشم ندارید ببینید  جناب توهین به کرامت انسان این است که بیش از سی سال صنعت پتروشیمی وطن در انحصار یک خانواده کرمانی و رفسنجانی باشد که هیچ ربطی نه از نظر نژاد نه زادگاه نه اصل و ریشه به منطقه گاز و نفت ندارند. توهین به فهم و شخصیت انسان ایرانی این است ملت را احمق گیر آورده اید؟


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط کوشا 95/9/23:: 5:39 عصر     |     () نظر